صنعت و تکنلوژی | ( 15 سال تجربه ) http://parsintalar.mihanblog.com 2020-08-12T09:51:07+01:00 text/html 2020-06-10T09:46:43+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر نکات مهم در طراحی جلد کتاب http://parsintalar.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8399620600/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8.jpg"></div> text/html 2020-05-22T19:25:31+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر بهترین شرکت ابزار دقیق در اهواز http://parsintalar.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397953692/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82.jpg"></div> text/html 2019-12-31T00:49:22+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر بازسازی ساختمانهای قدیمی http://parsintalar.mihanblog.com/post/24 <div align="center"><h2 dir="RTL"><br></h2><img src="http://rupload.ir/upload/spqrl16pjkpijzg28xei.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/spqrl16pjkpijzg28xei.jpg" width="454" height="314"></div> text/html 2019-03-21T04:09:32+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر به زبان ساده، بیت کوین، اتریوم و پرفکت مانی چیست؟ http://parsintalar.mihanblog.com/post/35 <div style="text-align: center;"><img class="" src="http://rupload.ir/upload/7awuc5mnok2f6jx3v1h.png" width="496" height="313"></div> <p>&nbsp;</p> text/html 2019-01-19T22:35:48+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر فواید استفاده از دستگاه ها و سیستم های تصفیه فاضلاب http://parsintalar.mihanblog.com/post/32 <div style="text-align: center;"><img class="" src="http://rupload.ir/upload/wa2rz84whhwlxcxy94.jpg" width="483" height="363"></div> <p><br></p> text/html 2018-11-29T00:31:02+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر با معماری نوین آشنا شوید http://parsintalar.mihanblog.com/post/23 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font size="3"><img src="http://rupload.ir/upload/taozixermgjsl8vxj5ts.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/taozixermgjsl8vxj5ts.jpg" class="shrinkToFit" width="476" height="357"></font></font></div> text/html 2018-11-06T08:47:30+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر راهنمای خرید پنل اس ام اس از مخابرات http://parsintalar.mihanblog.com/post/36 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8376171826/radcomsms.jpg"></div> <p><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></p> text/html 2018-04-06T23:54:30+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر بهترین مجری برای خدمات ساختمان را چگونه انتخاب کنیم http://parsintalar.mihanblog.com/post/28 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهترین مجری برای </font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FF0000"><b><a href="http://joubicco.com/general-services/" target="_blank" title="خدمات ساختمان">خدمات ساختمان</a></b></font> را چگونه انتخاب کنیم<br></font></div><br><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/sjwznt05a4ivnu7szxb.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/sjwznt05a4ivnu7szxb.jpg" width="464" height="232"></div> text/html 2018-04-04T23:52:58+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر مهندسی مکانیک نیازمند فهم مفاهیمی همانند سینماتیک http://parsintalar.mihanblog.com/post/27 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FF0000">مهندسی <a href="http://joubicco.com/design-and-exec/" target="_blank" title="مکانیک"><font color="#FF0000">مکانیک</font> </a></font>نیازمند فهم مفاهیمی همانند </font></b><span class="mw-redirect"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">سینماتیک</font></b><br><br></span><img src="http://rupload.ir/upload/rwrlolkr12g9ayd4ucbz.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/rwrlolkr12g9ayd4ucbz.jpg" width="418" height="234"></div> text/html 2018-04-02T23:51:55+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر اهمیت عمران در زندگی روزمره ما http://parsintalar.mihanblog.com/post/26 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اهمیت<font color="#FF0000"> </font></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><a href="http://joubicco.com/research-education/" target="_blank" title="عمران"><font color="#FF0000"><b>عمران</b></font> </a></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در زندگی روزمره ما</b></font><br><img src="http://rupload.ir/upload/5cwu7icq8ii78zml15qg.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/5cwu7icq8ii78zml15qg.jpg" width="399" height="266"></div> text/html 2018-03-07T03:37:00+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر روش های افزایش فروش در اینستاگرام http://parsintalar.mihanblog.com/post/43 <img src="http://s6.picofile.com/file/8390001600/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg" style="text-align: center;"> text/html 2018-03-03T22:11:14+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر 118 دانشگاه مرجع استخراج مقاله و نگارش پروپوزال http://parsintalar.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8389895076/1398040612460651217747924.jpg"></div> text/html 2018-03-01T23:11:24+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر پارسی گیم مرجع دانلود بازی های کامپیوتر و موبایل http://parsintalar.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8389703276/game.PNG" alt=""></div> text/html 2018-02-15T21:19:15+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر بررسی 6 شرکت برتر پست اکسپرس بین المللی در کشور http://parsintalar.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388291326/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_2_.jpg"></div> text/html 2018-02-06T16:22:43+01:00 parsintalar.mihanblog.com مدیر نکاتی در مورد انتخاب بهترین میز تلویزیون و پایه دیواری تلویزیون http://parsintalar.mihanblog.com/post/13 <div align="center"><b><font size="3">نکاتی در مورد انتخاب بهترین <font color="#FF0000">میز تلویزیون</font> و پایه دیواری تلویزیون<br><br></font></b><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/mode/best-table-television22.jpg" alt="http://www.beytoote.com/images/stories/mode/best-table-television22.jpg" width="401" height="167"></div><b><font size="3"> </font></b>